begeleiding

Begeleiding

Het SPB heeft al bijna 40 jaar ervaring met het opleiden van jongeren in de bouw. Je kunt rekenen op goede begeleiding vanuit zowel het SPB als het bouwbedrijf.

Je hebt te maken met twee 'eerste aanspreekpunten'. Vanuit het SPB is dat de leerlingbegeleider. Bij het bouwbedrijf heb je een leermeester. De leerlingbegeleider, leermeester en jij hebben ook regelmatig contact.

Begeleiding op het SPB

De instructeurs, die zelf timmerman of metselaar zijn, geven praktijkondersteuning in de werkplaats op de Bouwacademie. De leerlingbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en bezoekt de leerlingen ook op de bouwplaats. Als leerlingen, om wat voor reden dan ook, worden teruggestuurd naar het SPB dan gaat de opleiding (en salarisbetaling) in de werkplaats gewoon door onder begeleiding van de instructeurs.

Begeleiding bij het bouwbedrijf

Bij het bouwbedrijf heeft de leerling directe begeleiding van een leermeester van het bouwbedrijf. De leermeester zal ook de examens die op de werkplek worden gedaan beoordelen. Leermeesters en de leerlingbegeleider hebben regelmatig contact over zaken die spelen rondom het opleiden en examineren. De leerlingbegeleider zal de leerling een aantal keer per jaar bezoeken om het hele proces naar het worden van een bouwprofessional te volgen. Door de sterke band tussen het SPB, de leerbedrijven en de MBO-school is er, wanneer dat nodig is, snel en goed contact. De leerlingbegeleider overlegt ook met de school van de leerling om zo de voortgang in de theorie bij te houden.